Pàgina d'inici » Posts tagged 'Tècnica'

Tag Archives: Tècnica

Llibreria Hispano-Americanagmap0
Gran Via de les Corts Catalanes, 594 – 08007 Barcelona
Tel. 933 180 508
Metro: Universitat – EIX
info@llibreriaha.com
www.llibreriaah.com
CIÈNCIA, TÈCNICA, LLIBRE DE TEXT, ESCACS
______________________________________________________

Des de 1941 ofereix llibre científic i tècnic, actualment amb una gran amplitud d’oferta, entre altres motius pel segell de l’Editorial Marcombo, la qual té delegacions per tot Llatinoamèrica.
El fons guarda aproximadament les proporcions següents: 60% informàtica, 20% electrònica i mecànica i la resta quedaria per empresa, comptabilitat, marketing, i també disciplines com física, química, biologia, etc…
El fons de l’editorial, en castellà i d’autors nacionals majoritàriament, dona suport als diferents cicles formatius i a l’ensenyament universitari. Es una de les llibreries acreditades de la Generalitat per vendre el seu fons.
La consulta de la pàgina web ens ofereix l’accés al catàleg sencer de l’editorial, i si hi accedim a través de la pàgina de la llibreria, també tot un seguit de disciplines d’altres editorials, aconseguint així proporcionar la consulta a un fons més que important. En tots els casos podem comprar en línia.

Llibreria Herrerogmap0
Provença, 140 – 08029 Barcelona
Tel. 934 514 393
Metro: Hospital Clínic – EIX
herrero@libreriaherrero.es
www.herrerobooks.com
MEDICINA, CIÈNCIES DE LA SALUT, VETERINÀRIA,TÈCNICA
______________________________________________________

Llibreria de Joan Herrero que, amb experiència en el món del llibre mèdic, va obrir l’any 1990. A la llibreria, com a la web, hi ha un ordre rigorós. La classificació dels llibres és molt concreta dins les diferents branques de cada disciplina. Això es pot observar a les cerques a la web, les quals sempre et remeten a matèries relacionades amb les que has buscat. El 75 % dels llibres procedeixen de l’estranger.
Ofereixen servei d’informació bibliogràfica de novetats als clients que ho demanen, els quals es poden dissenyar el seu perfil, segons sigui el seu interès o especialitat. Prèvia alta a la secció de clients, poden accedir a la compra en línia. També proporciona material per a accedir a oposicions i  models anatòmics.