Pàgina d'inici » Posts tagged 'Llibre de text'

Tag Archives: Llibre de text

Universitat Politècnica de Catalunya. Llibreriesgmap0
Llibreria Escola Politècnica Superior d’Edificació
Av. Doctor Marañón, 44-50 – 08028 Barcelona
Tel. 934 016 244
Metro: Ciutat Universitària – LC
https://www.upc.edu/patrimoni/ca/concessions-i-serveis-externs/llibreries-i-papereries/llibreries-i-papereries
LLIBRE DE TEXT

______________________________________________________

Diferents papereries-llibreries-copisteries que ofereixen variat material de curs, llibre de text, articles d’oficina, informàtica, copisteria i enqüadernació. La bibliografia és abundant i variada, dins de la qual hi ha les publicacions de les diferents facultats.

Los Andes librosgmap0
Loreto, 13-15, local B – 08029 Barcelona
Tel. 934 193 336
Metro: Hospital Clínic – LC
libros@andeslibros.com
andeslibros
LLIBRE DE TEXT
______________________________________________________

Dedicats des de 1985 al llibre de text científic i tècnic (des de matèries artístiques  fins a les biologies) tant nacional com estranger. El fons que ofereixen va directament destinat a les escoles i instituts, o a les facultats. A proveir biblioteques de certa envergadura de centres públics o privats. La pàgina web té un cercador per matèries ben desglossades, així, si anem a geografia ens trobarem amb una molt bona llista de guies turístiques, per exemple. Per a més informació podeu llegir aquesta ressenya.

Campus. Llibreria-Papereriagmap0
Melcior de Palau, 145 – 08014 Barcelona
Tel. 934 903 887
Metro: Sants – SMJ
llibreriacampus.info
LLIBRE DE TEXT
______________________________________________________

Llibres de text d’ensenyament primari, secundari i cicles formatius, i lectures obligatòries de qualsevol de les editorials que fan servir els seus clients: escoles i particulars de Barcelona i de la resta del país. També s’importen llibres de text francesos, i es distribueix, entre altres, l’editorial Activa, especialitzada en manuals d’informàtica per a l’ensenyament primari.
Procedent d’una petita llibreria de barri a Sants, aquest negoci familiar s’instal•la el 1977 davant de l’Escola de Magisteri, convertint-se en el proveïdor d’alumnes i professors. Des del moment que l’Escola es trasllada, canvien d’orientació i comencen una nova etapa amb la venda de llibre de text.
Tot i la dificultat per la competència amb d’altres centres que ofereixen descomptes, o amb les grans superfícies, la dedicació i el gust pel tracte personalitzat, i un servei acurat els permet comptar entre els seus clients amb un bon reguitzell de centres educatius.

Llibreria Pompeiagmap0
Cardenal Casañas, 5 – 08002 Barcelona
Tel. 933 178 592
Metro: Liceu – CV
GENERAL, LLIBRE DE TEXT
_____________________________________________________

Joan Guadall va obrir el 1922 una llibreria i papereria al carrer del Cardenal Casañas. El 1931 va accedir des del propi local a la Rambla. En aquell moment va ser la llibreria que feia onze (La Librería española, Tasis, Librería francesa…) de la que ha estat, i és, la via principal de Barcelona. Des del 1996 l’accés per la Rambla ja no existeix.
No es tracta de la típica llibreria-papereria. El just seria dir que es tracta d’una papereria i d’una llibreria, ja que tant en un camp com en l’altre l’oferta és amplia. Entre els llibres cal destacar el llibre de text, els contes per a nens i la secció d’ofertes. I només una curiositat, era la llibreria que jo anava a comprar els contes quan era petita, la mare es feia molt amb la llibretera; allà vaig apreciar per primera vegada l’olor a tinta i a paper. Per a més informació podeu llegir aquesta ressenya.

Llibreria Hispano-Americanagmap0
Gran Via de les Corts Catalanes, 594 – 08007 Barcelona
Tel. 933 180 508
Metro: Universitat – EIX
info@llibreriaha.com
www.llibreriaah.com
CIÈNCIA, TÈCNICA, LLIBRE DE TEXT, ESCACS
______________________________________________________

Des de 1941 ofereix llibre científic i tècnic, actualment amb una gran amplitud d’oferta, entre altres motius pel segell de l’Editorial Marcombo, la qual té delegacions per tot Llatinoamèrica.
El fons guarda aproximadament les proporcions següents: 60% informàtica, 20% electrònica i mecànica i la resta quedaria per empresa, comptabilitat, marketing, i també disciplines com física, química, biologia, etc…
El fons de l’editorial, en castellà i d’autors nacionals majoritàriament, dona suport als diferents cicles formatius i a l’ensenyament universitari. Es una de les llibreries acreditades de la Generalitat per vendre el seu fons.
La consulta de la pàgina web ens ofereix l’accés al catàleg sencer de l’editorial, i si hi accedim a través de la pàgina de la llibreria, també tot un seguit de disciplines d’altres editorials, aconseguint així proporcionar la consulta a un fons més que important. En tots els casos podem comprar en línia.

Alibrigmap0
Balmes 26 – 08007 Barcelona
Tel. 933 170 578
Metro: Universitat, Catalunya – EIX
alibri@alibri.cat
www.alibri.es
www.alibri.es/extras/blog
HUMANITATS, LLENGÜES, PSICOLOGIA, LLIBRE DE TEXT

______________________________________________________

Successora de la Llibreria Herder, que fundà Anton Schaedel el 1925 i que seguí Leo Fetscher, fundador el 1943 de l’editorial del mateix nom i, posteriorment Hermann Nahm. Ha estat, i segueix essent entre d’altres coses, la llibreria alemanya de Barcelona, el que suposà la seva intervenció per una comissió inter-aliada durant la Segona Guerra Mundial. Esdevinguda Alibri el 1999, manté les dimensions, les seccions i fins i tot l’aire de la Herder. I les reformes li van donar encara més una aire de llibreria europea. Destaquen les seves seccions de literatura (quantitat i ordre), amb un més que estimable fons de literatura en anglès i alemany. La tradicional secció de literatura grega i llatina es ressent de la caiguda d’ambdues en l’àmbit universitari. La filosofia, la psicologia, la historia, que segueixen essent tres puntals, constitueixen per elles mateixes llibreries especialitzades. A remarcar algunes petites seccions, teatre, per exemple, absents en moltes grans llibreries. Val la pena deixar pel final la secció de llengües. La varietat de llibres de text, i diccionaris, de les llengües estrangeres més habituals, a les que s’hi afegeixen les de noves llengües en expansió: l’àrab, el rus, el xinès, el japonès. Però encara n’hi ha moltes més. Poques seccions de les llibreries de Barcelona impressionen tant. Vegeu-ne Els records d’un venedor de Herder, Arcadi Espada, a El Pais del 19 desembre del 2005. Per a més informació podeu llegir aquesta ressenya.

Abacus – Balmes i Còrsega
Balmes, 163 i Corsega, 269- 08008 Barcelonagmap0gmap0
Tel. 934 155 811 i 934 151 444
Metro: Provença – EIX
balmes@abacus.coop i infocorsega@abacus.coop
abacus.coop
GENERAL, LLIBRE DE TEXT
______________________________________________________

Aquest doble local va ser obert el 1989. Per l’entrada de Balmes s’accedeix a la llibreria que ve a cobrir una amplia zona de Barcelona pel que fa als socis i, pel que fa al públic en general, cobreix una zona immediata que ha anat perdent, successivament llibreries històriques,  com ara el Cinc d’Oros, o més noves com la Look. L’oferta de la llibreria de Balmes és la que correspon a una llibreria de caràcter general d’àmplia oferta. A l’establiment de Còrsega deu concentrar-se el mes de setembre una de les majors vendes de llibres de text (i material escolar) la resta de l’any l’oferta de llibres és poca.

Abacus- Ausiàs Marcgmap0
Ausiàs Marc 16 – 08010 Barcelona
Tel. 933 022 108
Metro: Urquinaona – EIX
urquinaona@abacus.coop
abacus.coop
GENERAL, LLIBRE DE TEXT
______________________________________________________

Abacus va néixer com una iniciativa de l’Escola de Mestres Rosa Sensat, que dirigí Marta Mata. De primer el va gestionar el sard Mario Corona i més endavant Juli Vela. Abacus és una cooperativa de treballadors de més de 400 socis i una cooperativa de consum de més de 500.000 socis, amb més de 25 establiments. Aquest és el local més antic d’Abacus, que va obrir el 1982.
L’oferta de llibres és possiblement la més amplia de tots els Abacus de Barcelona. El fons permanent és ampli tant en literatura com en llibre infantil i assaig. La joguina didàctica i la papereria hi són molt presents. Bona oferta en llibre de butxaca. Es pot comprar en línia i estan al Facebook.

Carpeta Pettagmap0
Dos de Maig 241, Barcelona – 08013
Tel: 932 452 685
Metro: Glories, Monumental – EIX
https://www.encantsnous.com/es/socio/la-carpeta-petta
GENERAL, LLIBRE DE TEXT
______________________________________________________

Des de 2004 llibreria papereria, encara que cada cop té més presencia el llibre (butxaca, novetats i best sellers de les grans editorials) però sobretot el llibre infantil, per preferències dels seus responsables i la bona acollida dels clients, entre els quals no hi ha que desmerèixer els turistes que van o venen de visitar la Sagrada Família, fet pel qual han incorporat guies de Barcelona.
Pel que fa al llibre de text en serveixen de qualsevol editorial, sempre per encàrrec, i són molt estrictes amb les dates de sol•licitud. Tot i que algunes escoles dirigeixen als pares directament a altres llibreries més especialitzades, ens diuen que encara hi ha molta clientela que prefereix el tracte personalitzat i assegurar-se amb antelació l’èxit de la comanda. A l’estiu dispensen els quaderns de repàs. El seu Facebook.

Ediciones Arrahonagmap0
Casanova, 3-5 – 08011 Barcelona
Tel. 934 235 730
Metro: Universitat, Sant Antoni – EIX
arrahona@edicionesarrahona.com
www.edicionesarrahona.com
LLIBRE DE TEXT
_____________________________________________________

Llibreria al servei de tota la comunitat educativa, amb l’oferta dels llibres de text de qualsevol editorial. Abans havia se’ns oferia com Libreria Rumen, que està vinculada a aquesta editorial. A la seva pàgina web actual ofereixen informació sobre les editorials que serveixen, enllaç que especifico, i accés al ISBN. Es el bloc el que especifica les condicions de venda per a particulars i llibreries.

Gadialgmap0
Ronda Sant Pau, 65 – 08015 Barcelona
Tel. 934 421 408
Metro: Sant Antoni – EIX
www.lasguias.com/gadial/
LLIBRE DE TEXT
______________________________________________________

Llibreria-papereria des del 1987 de gran volum de gir en les prèvies a l’inici de curs. Es tracta d’una llibreria especialitzada en llibres de text de primer i segon ensenyament. La seva àrea d’influència sobrepassa el municipi de Barcelona.