Pàgina d'inici » Posts tagged 'Empresa'

Tag Archives: Empresa

Llibreria Garbí. Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
gmap0Immaculada, 22 – 08017 Barcelona
Tel./Fax 934 175 930
Metro: Sarrià – SSG
uic@troa.es
www.troa.es/librerias/garbi-uic_20
DRET, EMPRESA
______________________________________________________

Petita llibreria per a una petita universitat. Hi ha llibres de moltes disciplines, especialment dret i empresa, però també periodisme, psicologia, magisteri, arquitectura. Ocasionalment, amb motiu d’un congrés, la família mereix una especial atenció, amb un bon grapat de llibres de Ediciones de la Universidad de Navarra.

Llibreria Garbí. IESEgmap0
Av. Pearson 21 – 08034 Barcelona
Tel. 932 802 716
Metro: Reina Elisenda – SSG
libreriagarbi@iese.edu
www.troa.es/librerias/garbi-iese_16
EMPRESA
______________________________________________________
La llibreria de l’IESE va quedant petita vista la dimensió, realment impressionant, que està adquirint l’escola de negocis. Hi dominen els llibres de text, entre els quals són majoria els editats per la pròpia escola i per la Universitat de Navarra, de la que l’IESE en forma part. També n’hi ha d’Ediciones Deusto. Aproximadament la meitat dels títols són en anglès. Hi ha també llibres d’economia que no són de text.
Comparteixen prestatge, en l’apartat de llibres generals, Jordi Pujol, Benet XVI i Harry Potter. També s’hi poden trobar les publicacions institucionals de l’IESE.